Meni

Politike društveno odgovornog poslovanja

Kompanija Carlsberg Srbija, kao sastavni deo Carlsberg Grupacije, posluje u skladu sa sedam politika koje uređuju društveno odgovorno poslovanje Grupacije, a koje postavljaju standarde i čine odrednice za sve zaposlene.