Meni

Politika upotrebe „kolačića“

Saglasnost

Korišćenjem ovog Veb-sajta vi pristajete na korišćenje kolačića u skladu sa ovom politikom kolačića.  Videćete trenutnu poruku u tom smislu prilikom svoje prve posete ovom Veb-sajtu.  Mada se ona neće obično pojavljivati prilikom kasnijih poseta, možete da povučete svoju saglasnost u bilo koje vreme sledeći instrukcije iz daljeg teksta.

 

Onemogućavanje kolačića

Ukoliko niste saglasni sa našim korišćenjem kolačića na Veb-sajtu, molimo da ih onemogućite sledeći instrukcije za vaš pretraživač navedene ovde. Ljubazno napominjemo da neka od korišćenja ovog Veb-sajta i usluga koje se pružaju na Veb-sajtu neće tako dobro funkcionisati ukoliko se onemoguće kolačići.

Kada organizacija koja postavlja kolačić obezbeđuje automatizovani alat za onemogućavanje u vezi svog/svojih kolačića, niže dajemo listu sa nazivom te organizacije, kategorijom kolačića koje postavlja zajedno sa linkom do njenog automatizovanog alata za onemogućavanje. U svim ostalim slučajevima, dajemo listu naziva samih kolačića i njihovog izvora na datum ove politike kolačića tako da možete lako da ih identifikujete i onemogućite ukoliko hoćete preko komandi svog pretraživača.

Neki pretraživači vam omogućavaju da signalizirate da nećete da se prati vaša aktivnost pretraživanja interneta. Onemogućavanje praćenja može da utiče na neka korišćenja ovog Veb-sajta i usluga koje se pružaju na Veb-sajtu. 

Nakon vaše inicijalne posete Veb-sajtu, mi možemo da promenimo kolačiće koje koristimo. Ova politika kolačića će vam uvek omogućavati da znate ko postavlja kolačiće i u koju svrhu, i daće vam sredstva da ih onemogućite, tako da treba da je proverite s vremena na vreme.

Šta su kolačići?

Kolačići su tekstualne datoteke koje sadrže male količine informacija koje se učitavaju na vaš uređaj kada posetite neki veb-sajt. Kolačići se potom šalju nazad do izvornih veb domena prilikom vaših kasnijih poseta tom domenu. Većina veb stranica sadrže elemente iz višestrukih veb domena, tako da, kada posetite veb-sajt, vaš pretraživač može da primi kolačiće iz više izvora.

Kolačići su korisni zato što omogućavaju nekom veb-sajtu da prepozna uređaj nekog korisnika. Kolačići vam omogućavaju da efikasno obavljate navigaciju između stranica, zapamtite prioritete i generalno unapredite korisničko iskustvo. Oni takođe mogu da se koriste da se reklamiranje prilagodi vašim interesovanjima kroz praćenje vašeg pretraživanja širom veb-sajtova.

Sesijski kolačići se automatski brišu kada zatvorite svoj pretraživač, a trajni kolačići ostaju na vašem uređaju nakon što se zatvori pretraživač (na primer, da zapamte vaše korisničke prioritete kada se vratite na neki veb-sajt).

Koje vrste kolačića koristi Carlsberg?

Niže opisujemo kategorije kolačića koje koriste Carlsberg, njegove filijale i njegovi ugovarači.

Strogo neophodni kolačići

Ovi kolačići su bitni kako bi vam omogućili da se krećete po Veb-sajtu i da koristite njegove poželjne osobine. Bez ovih kolačića, usluge koje ste tražili (kao što su navigacija između stranica, korišćenje kolica za kupovinu ili usluge e-fakturisanja) ne mogu da se pružaju. 

Ovaj Veb-sajt trenutno koristi sledeće, strogo neophodne kolačiće:

Naziv kolačića

Izvor

Svrha

Dodatne informacije

[ASP.NET_SessionId]

[Carlsberg]

Ovaj sesijski kolačić primenjuje jednu tehnologiju Microsoft-a koja je bitna za funkcionisanje Veb-sajta. On dodeljuje jedan identifikacioni broj svakom posetiocu tako da oni mogu ispravno da obavljaju navigaciju po Veb-sajtu.

 

[Drupal CMS session cookie]

[Carlsberg]

 

Ovaj kolačić se koristi u iste svrhe kao i prethodni kolačić, kroz tehnologiju koju obezbeđuje Drupal CMS.

 

 

Kolačići performansi

Mi koristimo analitičke kolačiće da analiziramo kako naši posetioci koriste Veb-sajt i da pratimo performanse Veb-sajta. Ovo nam omogućava da pružimo visoko kvalitetno iskustvo prilagođavajući našu ponudu, i da brzo identifikujemo i ispravimo sve probleme koji mogu da se pojave. Na primer, mogli bismo da koristimo kolačiće performansi da pratimo koje su stranice najpopularnije, koji je metod povezivanja između stranica najučinkovitiji, te da utvrdimo zašto neke stranice dobijaju poruke o greškama. Takođe bismo mogli da koristimo ove kolačiće da istaknemo članke ili usluge sajta za koje mislimo da će vam biti zanimljivi na osnovu vašeg korišćenja Veb-sajta. Mi ili naši ugovarači ne povezujemo informacije koje prikupljaju ovi kolačići sa vašim ličnim informacijama.

Ovaj Veb-sajt trenutno koristi sledeće analitičke kolačiće [iz Google-ove Analitike]:

 

Naziv kolačića

Izvor

Svrha

Trajanje

Dodatne informacije

-utma

Google Analytics

Ovi kolačići se koriste za prikupljanje informacija o tome kako posetioci koriste Veb-sajt. Mi koristimo te informacije kako bismo sastavili izveštaje i kako bi nam pomogle da unapredimo Veb-sajt. Ti kolačići prikupljaju informacije u anonimnom obliku, uključujući i broj posetilaca Veb-sajta, odakle su posetioci došli na Veb-sajt i stranice koje su posetili.

 

Kliknite ovde za politiku zaštite privatnosti Google-a u pogledu Google Analitike http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

 

Možete da se isključite iz praćenja od strane Google Analitike posetom na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

 

Trajni kolačići.

 

-utmb

-utmc

-utmz

 

Kolačići funkcionalnosti Veb-sajta

Mi koristimo kolačiće da bismo vam obezbedili određenu funkcionalnost - na primer, da biste zapamtili izbore koje obavljate (kao što su vaše korisničko ime, jezik ili region u kome se nalazite), ili da prepoznate platformu sa koje pristupate Veb-sajtu, i da obezbedimo unapređene i više lične poželjne osobine. Ovi kolačići se ne koriste za praćenje vašeg pretraživanja na ostalim sajtovima.

Ovaj Veb-sajt koristi sledeće funkcionalne kolačiće:

 

Naziv kolačića

Izvor

Trajanje

Svrha

Dodatne informacije

 

has-js

[Carlsberg]

 

Ovaj kolačić nam omogućava da znamo da li vaš pretraživač izvršava Javascript. Ovaj kolačić ističe kada napustite Veb-sajt

Sesijski kolačić

 

m.client.com

[Carlsberg]

 

 

Ovaj kolačić memoriše   informacije o uređaju sa koga ste poslednji put pristupili Veb-sajtu, što omogućava da se mobilni sajt ili Veb-sajt automatski učita.

Trajni kolačić

 

BaselCookie

[Carlsberg]

 

 

Ovaj kolačić memoriše korisničke podatke o prijavljivanju kako bi se omogućilo korišćenje odeljka Bazel upozorenja bez potrebe da se ponovo ukucavaju prilikom svake posete.

Trajni kolačić

AlumniCookie

[Carlsberg]

 

 

Ovaj kolačić memoriše korisničke podatke o prijavljivanju kako bi se omogućilo korišćenje odeljka Alumni bez potrebe da se ponovo ukucavaju prilikom svake posete.

Trajni kolačić

RSPWD

[Carlsberg]

 

 

Ovi kolačići olakšavaju navigaciju kroz Veb-sajt i memorisanje prioriteta i sadržaja.

Trajni kolačić

 

RSPWDTMP

 

Sesijski kolačić

 

RSLOGINEVENT

 

Sesijski kolačić

 

RSGENPAGEEVENT

 

Sesijski kolačić

 

RSGENPAGEEVENTLAST

 

Sesijski kolačić

 

RSPROCESSEVENT

 

Sesijski kolačić

 

 

Kolačići koje koristi sajt www.carlsbergsrbija.rs

ARRAffinity

Azure Webhosting

WAWebSiteSID

Azure Webhosting

_ga

 Google Analytics

_gat_globalTracker

 Google Analytics

_gat_marketTracker

 Google Analytics

_gid

Google Analytics

pwag

Age gate

14462974_p

For Video content

_visual_swf_referer

For Video content

ad_session_id

For Video content

session_referer

For Video content


Reklamni kolačići

Reklamni kolačići (ili ciljajući kolačići) prikupljaju informacije o navikama pretraživanja povezanim sa vašim uređajem i koriste se da se reklamiranje učini relevantnijim za vas i vaša interestovanja. Njih takođe koriste  servisi koje pružaju treća lica na ovom Veb-sajtu, kao što su dugmad ‘Like-lajkovanje’ ili ‘Share-šerovanje’, pored obezbeđivanja zahtevane funkcionalnosti. Treća lica pružaju ove usluge za uzvrat za uočavanje da ste posetili (ili tačnije da je vaš uređaj posetio) određeni veb-sajt. Ova treća lica polažu reklamne kolačiće i kada posetite ovaj Veb-sajt, i kada koristite njihove usluge i izvodite navigaciju udaljavajući se od Veb-sajta. Njihove prakse u pogledu zaštite privatnosti su navedene u daljem tekstu:

Možete da isključite te reklamne kolačiće koje su postavila ova treća lica na

Pored kolačića koje postavljaju treća lica koji su napred navedeni, takođe se koriste sledeći ostali reklamni kolačići:

Naziv kolačića

Izvor

Trajanje

Svrha

Dodatne informacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalni deljeni objekti („Flash kolačići”)

Pored napred pomenutih kolačića, mi na ovom Veb-sajtu koristimo Lokalne deljene objekte, tako se takođe nazivaju „Flash kolačići”. Oni se koriste da se unapredi vaše korisničko iskustvo, na primer, memorišući vaše korisničke prioritete i podešavanja, [kao što su vaša podešavanja jačine/prigušenja zvuka, i u vezi sa animiranim sadržajem na Veb-sajtu]. Lokalni deljeni objekti su slični kolačićima pretraživača, ali mogu da memorišu  podatke kompleksnije od jednostavnog teksta. Oni sami ne mogu ništa da urade podacima, ili sa njima na vašem kompjuteru. Kao i ostali kolačići, oni samo mogu da pristupe informacijama koje mogu lično da se identifikuju koje ste vi dali na Veb-sajtu, i njima ne mogu da pristupe ostali veb-sajtovi. Da biste saznali više o Flash kolačićima ili kako da ih onemogućite, molimo da posetite sledeći sajt http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html

Veb signali upozorenja na HTML e-poštu

Naša e-pošta može da sadrži jedan jedini, jedinstven za kampanju “piksel veb signala upozorenja” koji će nam otkriti da li su naše e-pošte otvarane i da potvrdi sve posete do linkova unutar date e-pošte. Mi možemo da koristimo ove informacije u svrhe uključujući i utvrđivanje koja je od naše e-pošte zanimljivija za vas i da ispitamo da li korisnici koji ne otvaraju našu e-poštu žele da nastave da ih primaju. Taj piksel će biti izbrisan kada vi izbrišete tu e-poštu. Ukoliko ne želite da se taj piksel učita u vaš uređaj, treba da izaberete da primate e-poštu od nas kao običan tekst umesto HTML.  Neke od stranica na Veb-sajtu takođe mogu da sadrže veb signale upozorenja i omogućavaju nam da brojimo posetioce koji su gledali naše stranice. Oni nam omogućavaju da razradimo statističke informacije o aktivnostima i poželjnim osobinama koje najviše zanimaju naše konzumente u svrhu obezbeđivanja više personalizovanog sadržaja. Generalno, oni se ne koriste da se pristupa informacijama koje mogu lično da se identifikuju bez vaše saglasnosti.

Tagovi piksela mogu da se šeruju sa trećim licima koja direktno podržavaju naše promotivne aktivnosti i razvoj veb-sajta. Na primer, kako bi merili učinkovitost naših reklama, treća lica, uključujući i Facebook, mogu da koriste kolačiće, veb signale upozorenja i ostale tehnologije memorisanja kako bi prikupljala ili primala informacije od Veb-sajta i drugih mesta na internetu, i koristila te informacije da pružaju usluge merenja reklamama i ciljala reklame na svojim sopstvenim platformama. Ovde možete da saznate kako da se isključite iz prikupljanja i korišćenja informacija za ciljanje reklama od strane trećih lica (linkovi za http://www.aboutads.info/choices i http://www.youronlinechoices.eu/).

Korišćenje IP adresa i veb zapisa

Mi takođe možemo da koristimo vašu IP adresu i tip pretraživača kako bi pomogli da se dijagnostikuju problemi sa našim serverom, da administriramo Veb-sajt i da unapredimo uslugu koju vam nudimo. Jedna IP adresa je numerički kod koji identifikuje vaš kompjuter na internetu. Vaša IP adresa bi takođe mogla da se koristi da se prikupe opšte demografske informacije.

Mi možemo da obavljamo pretraživanja IP kako bismo utvrdili iz kog domena dolazite (npr. google.com) kako bismo preciznije uskladili demografiju naših korisnika.

Politika kolačića ne pokriva veb-sajtove trećih lica

Ljubazno napominjemo da ova politika kolačića ne važi za, i mi nismo odgovorni za, prakse zaštite privatnosti veb-sajtova trećih lica koji mogu da budu povezani sa ovim Veb-sajtom.

Izmene politike kolačića

Možemo da ažuriramo ovu politiku kolačića i mi bismo vas podstakli da pregledate ovu politiku s vremena na vreme kako biste ostali obavešteni o tome kako mi koristimo kolačiće. Ova politika kolačića je poslednji put ažurirana u maju 2018. godine.