Meni
Hops.jpg

U Carlsbergu govorimo glasno – za bolje danas i sutra!

U Carlsbergu smo posvećeni poslovanju sa integritetom, na odgovoran, pošten i etički način.

Ako zaposleni veruje da su prekršeni naš Kodeks etike i ponašanja, politike ili drugi relevantni zakoni i propisi, podstičemo ga da razgovara sa svojim menadžerom, predstavnikom za usklađenost ili ljudskim resursima, ili pošalje poruku na [email protected]. Osobe koje nisu zaposlene u kompaniji, za povredu Kodeksa etike i ponašanja, mogu koristiti Speak Up platformu, o kojoj više možete pročitati u nastavku teksta.

Ako novinari žele anonimno da iznesu svoju zabrinutost, to mogu učiniti preko Carlsberg SpeakUp platforme, kojom upravlja nezavisna kompanija izvan Carlsberg Grupacije.

Svako ko govori iskreno i u dobroj veri je zaštićen, i ne tolerišemo bilo kakav oblik odmazde prema onima koji u dobroj veri prijave kršenje Koda etike i ponašanja. Takva osveta se sama po sebi tretira kao kršenje našeg etičkog kodeksa i ponašanja i može imati posledice. Svako za koga se utvrdi da je zloupotrebio platformu da bi svesno izneo lažne optužbe, može biti podvrgnut disciplinskim merama.

 

Kako da kažem glasno?

Zaposleni mogu da razgovaraju sa svojim lokalnim menadžerom, predstavnicima za usklađenost i ljudskim resursima ili pošalju poruku na [email protected]. Ako se ne osećate prijatno da razgovarate sa njima, možete anonimno da izrazite zabrinutost preko naše SpeakUp platforme.

Postoje dve jednostavne opcije za anonimno prijavljivanje problema, a usluge anonimnog izveštavanja su dostupne 24 sata dnevno i na svim jezicima Grupacije.

Prijavite svoju zabrinutost putem Interneta na Carlsberg SpeakUp Line - Powered by Convercent. Dostupne su opcije za pružanje detalja o vašem izveštaju, na vašem lokalnom jeziku.

Pozovite broj telefona koji je naveden za lokaciju u vašoj zemlji, a koji možete pronaći sa desne strane na stranici, kako biste prijavili svoju zabrinutost predstavniku Convercent pozivnog centra i prevodiocu jezika. Call centar podržava više od 300 jezika.

 

Nakon što napravite izveštaj

Kada izveštaj bude podnet, na njega će odmah skrenuti pažnju timu SpeakUp Review u Carlsberg Grupaciji. Ako ste odlučili da prijavite anonimno, kompaniji Carlsberg neće biti dostavljeni vaši lični podaci.

Takođe će vam biti dostavljen pristupni broj poverljivog pitanja i biće vam zatraženo da unesete ličnu lozinku i bezbednosno pitanje. Pristupni broj i lozinka vam omogućavaju da proverite status izveštaja na spoljno hostovanoj SpeakUp platformi, kao i da komunicirate sa SpeakUp timom za pregled prijava, bez otkrivanja vašeg identiteta. Ako ste naveli adresu e-pošte, takođe ćete dobijati obaveštenja putem e-pošte od sistema kada se status vašeg izveštaja ažurira.

 

Kako Carlsberg istražuje nedolično ponašanje?

Svaki izveštaj se temeljno pregleda i, ako je potrebno, istražuje od strane nezavisnog i obučenog tima. Odbor za integritet, kojim predsedava glavni finansijski direktor Grupacije, nadgleda istragu najozbiljnijih optužbi i podnosi izveštaj Carlsbergovom izvršnom odboru i Carlsbergovom komitetu za reviziju najmanje jednom kvartalno.

U slučaju bilo kakvog kršenja zakona ili naših internih pravila, mi ćemo preduzeti potrebne korektivne radnje.

Hvala vam što podržavate našu posvećenost održavanju najviših standarda etike i poslovnog integriteta!

Ukoliko želite da prijavite povredu Kodeksa etike i ponašanja pozovite broj telefona:


U Bosni i Hercegovini: 

080-083-038

 U Crnoj Gori: 

38220405847

 U Srbiji:

0 800 190 167