Meni

Poziv članovima društva Carlsberg Srbija doo Čelarevo

Obaveštavaju se članovi društva Carlsberg Srbija doo Čelarevo, Proleterska 17, Čelarevo  (dalje: društvo) da će se redovna  sednica društva održati dana 17. juna 2024. godine, sa početkom u 08:00 časova, u sedištu društva na adresi Proleterska 17, Čelarevo, sa sledećim dnevnim redom:

 

  • ·         usvajanje dnevnog reda
  • ·         usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
  • ·         usvajanje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2023. godinu i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2023. godinu, kao i odluka o usvajanju mišljenja revizora o finansijskim i konsolidovanim finansijskim izveštajima za 2023. godinu
  • ·         usvajanje odluke o raspodeli dobiti za 2023. godinu

 

Članovi društva s pravom glasa mogu izvršiti uvid u materijale za sednicu u kancelariji pravne službe, Proleterska 17, Čelarevo.

 

U Čelarevu, 04. juna 2024. godine