Meni

Poziv članovima društva Carlsberg Srbija doo Čelarevo

Poziv članovima društva Carlsberg Srbija doo Čelarevo

Obaveštavaju se članovi društva Carlsberg Srbija doo Čelarevo (dalje: društvo) da će se vanredna sednica društva održati dana 12.01.2024. s početkom u 08:00 časova, u sedištu društva na adresi Proleterska 17, Čelarevo, sa sledećim dnevnim redom:

  • usvajanje dnevnog reda
  • razrešenje ostalog zastupnika

Članovi društva s pravom glasa mogu izvršiti uvid u materijale za sednicu u kancelariji pravne službe, Proleterska 17, Čelarevo.

 

U Čelarevu, 04. januar 2024. godine