Meni

Poziv članovima društva Carlsberg Srbija doo

Obaveštavaju se članovi društva Carlsberg Srbija doo Čelarevo (dalje: društvo) da će se vanredna sednica društva održati dana 18. oktobra 2022. godine, s početkom u 08:00 časova, u sedištu društva na adresi Proleterska 17, Čelarevo, sa sledećim dnevnim redom:

 

  • usvajanje dnevnog reda
  • promena zastupnika u ogranku

 

 Članovi društva s pravom glasa mogu izvršiti uvid u materijale za sednicu u kancelariji pravne službe, Proleterska 17, Čelarevo.

 

  

U Čelarevu, 10. novembra 2022. godine