Meni

Poziv članovima društva Carlsberg Srbija doo

Obaveštavaju se članovi društva Carlsberg Srbija doo Čelarevo, Proleterska 17, Čelarevo  (dalje: društvo) da će se vanredna sednica društva održati dana 05. avgusta 2022. godine, s početkom u 08:00 časova, u sedištu društva na adresi Proleterska 17, Čelarevo, sa sledećim dnevnim redom:

 

  • usvajanje dnevnog reda
  • usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
  • usvajanje izmena Ugovora o osnivanju društva

 

Članovi društva s pravom glasa mogu izvršiti uvid u materijale za sednicu u kancelariji pravne službe, Proleterska 17, Čelarevo.

 

 

 

U Čelarevu, 27. jula 2022. godine