Meni

Poziv članovima društva Carlsberg Srbija doo

Obaveštavaju se članovi društva Carlsberg Srbija doo (dalje: društvo) da će se redovna sednica društva održati 9. juna 2021. godine, s početkom u 11 časova, u sedištu društva na adresi Proleterska 17, Čelarevo, sa sledećim dnevnim redom:

  • usvajanje dnevnog reda,
  • usvajanje zapisnika sa sednice održane 22. juna 2020. godine,
  • usvajanje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2020. godinu i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2020. godinu, kao odluka o usvajanju mišljenja revizora o finansijskim i konsolidovanim finansijskim izveštajima za 2020. godinu,
  • usvajanje odluke o raspodeli dobiti za 2020.

 

Članovi društva s pravom glasa mogu izvršiti uvid u materijale za sednicu u kancelariji pravne službe, Proleterska 17, Čelarevo.