Meni

Poziv članovima društva Carlsberg Srbija doo

Poziv članovima društva Carlsberg Srbija doo

Obaveštavaju se članovi društva Carlsberg Srbija doo (dalje: društvo) da će se sednica društva održati 22. decembra 2020. godine, s početkom u 11 časova, u sedištu društva na adresi Proleterska 17, Čelarevo, sa sledećim dnevnim redom:

 

  1. Razrešenje članova nadzornog odbora
  2. Imenovanje novih članova nadzornog odbora

 

Članovi društva s pravom glasa mogu izvršiti uvid u materijale za sednicu u kancelariji pravne službe, Proleterska 17, Čelarevo.

 

U Čelarevu, 11. decembra 2020. godine