Meni

Carlsberg Srbija se približava ostvarenju ambicija o održivosti smanjujući emisiju ugljenika u celom lancu vrednosti, od agrikulture do ambalaže, za 12%, dok je efikasnost upotrebe vode poboljšana za 15%

Kompanija Carlsberg Srbija objavila je Izveštaj o održivosti za 2020. godinu koji pokazuje značajan pomak u četiri oblasti definisane strategijom održivosti Zajedno ka NULI pokrenutoj 2017. godine. Velikim investicijama u stanicu za prečišćavanje ugljenika, kao i kotlarnicu na biomasu, u periodu od 2015. do 2020. godine relativna emisija ugljenika pivari u Čelarevu smanjena je za 23%.

 

Zajedno u susret izazovima klimatskih promena

 

Kompanija Carlsberg Srbija preduzela je značajne korake da umanji negativan uticaj na životnu sredinu još 2014. godine kada je pustila u rad CO2 stanicu, prvu ove vrste u Jugoistočnoj Evropi, u kojoj je u 2020. godini prečišćeno 3,985.6 tona ugljendioksida. U 2018. godini pivara u Čelarevu postala je prva pivara koja je implementirala novu tehnologiju – kotlarnicu na biomasu, unapredivši korišćenje obnovljivih izvora energije uz već postojeći kotao na biogas, postavljen 2010. godine.

Cilj koji je Carlsberg Grupacija postavila za sva tržišta na kojima posluje podrazumeva smanjenje ugljeničkog otiska u celom lancu za 30% do 2030. godine, i nula emisije u samim pivarama, dok je do 2022. zadala ambiciozan pad emisije ugljenika od 15% u celom lancu vrednosti, a čak 50% u pivarama. Dok je rezultat Carlsberg Grupacije za period od 2015. do 2019. pokazao smanjenja emisija od 7% u celom lancu i 12%  u pivarama, Carlsberg Srbija je postigla smanjenja od 12% u čitavom lancu vrednosti, a čak 23% u samoj pivari.

 

Efikasnija upotreba vode i čuvanje vodnih tokova

 

U 2030. godini Carlsberg za cilj ima 50% smanjenja potrošnje vode u pivarama, dok u 2022. na nivou Grupacije radi na smanjenju od 25%. Od 2015. godine u Carsberg Srbiji je do 2020. poboljšana efikasnost upotrebe vode za 15% raznim inicijativama optimizacije opreme i procesa, kao i ponovnom upotrebom vode u tehničke svrhe. Prošle godine u rad je puštena i nova fabrika za hemijsko prečišćavanje vode najvišeg kvaliteta sa optimizovanim radom bez nepotrebnog rasipanja vode.

Kroz postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u 2020. proteklo je 3,140,020 hl vode iz koje se prečisti 99% ulaznih materija. Ova investicija iz 2010. godine izvor je i biogasa koji je produkt postupka obrade otpadne vode bio-tretmanom, koji se transportuje do sabirnog rezervoara odakle se po potrebi distribuira prema kotlu za sagorevanje.

 

Fabrika za hemijsko prečišćavanje vode pokrenuta u pogon 2020. godine u pivari u Čelarevu

 

Podižemo svest o odgovornoj konzumaciji

 

Još od 2017. godine na svoj ambalaži proizvoda Carlsberg Srbije nalaze se simboli za odgovornu konzumaciju, a u 2020. godini na limenkama dva najveća brenda, LAV i TUBORG našli su se i slogani koji pozivaju na odgovornu konzumaciju. Svake godine kompanija osmišljava aktivnosti kojima će podići svest kod potrošača o štetnom uticaju prekomerne upotrebe alkohola, a kako bi njene poruke bile što efektnije u 2020. godini u saradnji sa Deep Dive agencijom za istraživanje tržišta spovedeno je istraživanje navika u konzumiranju alkohola kod mladih od 18 do 28 godina. Prema rezultatima koje je ono pokazalo kompanija će preciznije ciljati poruke da podigne svest kod mladih konzumenata.

 

Razvijamo još bezbedniju radnu sredinu

 

Od 2019. do 2020. godine stopa povreda na radu smanjena je za 36%, a čak 97% zaposlenih u sektorima proizvodnje i logistike prijavilo je 6 ili više zapažanja nebezbednih ponašanja i situacija. Kompanija je odreagovala već na 84% rizika, i kontinuirano radi na razvijanju kulture bezbednosti i zdravlja. Tokom pandemije Covid-19 uvedene su stroge mere radi sprečavanja širenja zaraze, a konstantna i nedvosmislena komunikacija, edukacija i fleksibilni uslovi rada doprineli su da zaposleni ostanu otporni na krizni period.

 

 

Brinemo o zajednici kojoj pripadamo

 

Tokom Covid-19 epidemije Carlsberg Srbija donirala je 5 miliona dinara kliničko-bolničkim centrima Zvezdara i Zemun i podržala Dom zdravlja Bačka Palanka sredstvima za dezinfekciju. Sportski klubovi i Osnovna škola Čelareva, kao i mnogo godina pre, i u 2020. godini dobili su podršku kompanije, kao i obrazovne institucije Univerziteta u Novom Sadu.

 

Za detalje o napretku kompanije Carlsberg Srbija u oblasti održivog poslovanja pogledajte Izveštaj o održivosti za 2020. na linku: Izveštaj o održivosti Carlsberg Srbija 2020

Detaljni uvid u napredak Carlsberg Grupacije u održivom poslovanju pogledajte na linku: Carlsberg Sustainability Report 2020