Meni
11.png (1)

Život konja u Carlsberg pivari

Rana istorija svih Carlsberg konja… sve do danas

Sve to ranih 1950-ih godina, konji su bili neizostavni deo radne snage u Carlsbergu, baš kao i u drugim kompanijama i to je bio veoma čest prizor kako u seoskim područijima, tako i u gradskim.

Kada je pivar J.C.Jacobsen izgradio svoju pivaru na Valby Hill-u 1847.godine, izgrađena je naravno i konjušnica, koja nije bila velika. Nekoliko godina kasnije sagrađena je još jedna konjušnica, tako da je bilo mesta za ukupno 28 konja. Prvih nekoliko godina, Carlsberg je lokalne punionice u gradu snabdevao buradima piva, koje su zatim flaširale pivo pre nego što bi ga prodavale trgovcima. Međutim, 1903.godine Carlsberg je izgradio sopstvenu punionicu i od tog trenutka pivara je sama dostavljala pivo trgovcima u Kopenhagenu.

Ovo je povećalo potrebu za kupovinom još konja, i do 1925. godine Carlsberg ih je imao blizu 200. Kako motorizovani transport postaje sve više popularan, Carlsbergova farma konja se smanjuje na 160 ukupno do 1936.godine.

Tokom Drugog svetskog rata – kada je vladala nestašica benzina, kao i svega ostalog, broj konja se ponovo povećao na 200 ukupno i konjušnice su morale da budu proširene.

Tako je i ostalo u godinama nakon rata, sve dok ponovo nije postala moguća kupovina automobila i goriva. Tada se broj konja u Carlsbergu drastično smanjuje. Tokom 1970. godine, ostalo je oko 35 konja.

Danas, u konjušnici u Carlsbergu imamo četiri prelepa konja.