Meni

Jovo Vujčić

Direktor proizvodnje

Jovo Vujčić je diplomirao na Fakultetu tehničkih nauka, Unverziteta u Novom Sadu, smer mašinstvo.

Svoju karijeru u Carlsbergu započeo je kao pripravnik mašinskog održavanja, a zatim prešao na poziciju Specijaliste u istom odeljenju.

Tokom 2007. godine napredovao je na poziciju Supervizora mašinskog održavanja, a pet i po godina kasnije preuzeo je poziciju Menadžera za održavanje i investicije.

Tokom svog dosadašnjeg rada u Carlsbergu, Jovo je vodio brojne uspešne projekte i postizao zapažene rezultate kako u Srbiji, tako i na nivou Grupe.

Počev od marta 2016. godine, Jovo se nalazi na poziciji Direktora proizvodnje.